Průmyslové chlazení

Malé a velké obchodní centra, průmyslová centra

Zvyšte efektivitu svého průmyslového chlazení: Spolehlivá montáž, servis a revize pro optimální výsledky!

Hledáte spolehlivý servis, který vám zajistí bezproblémové fungování vašeho průmyslového nebo potravinářskěho chlazení? Naše společnost nabízí špičkový servis, který vám poskytne kvalitní a rychlou službu, aby vaše chlazení pracovalo bez problémů.

Naše kvalifikované techniky mají rozsáhlé zkušenosti v oblasti chlazení a jsou vybaveni nejmodernějšími nástroji a technologiemi, aby zajistili co nejefektivnější a nejrychlejší servis vašeho zařízení.

Poskytujeme kompletní servis v oblasti průmyslového a potravinářského chlazení, včetně instalace, údržby, oprav a modernizace. Naše služby jsou dostupné pro širokou škálu zařízení, včetně chladicích jednotek, chladicích systémů, mrazících systémů a dalších. 

Kromě servisu chlazení nabízíme také poradenství při výběru vhodného chladicího systému pro váš podnik. S našimi odborníky s e můžete poradit, jaký chladicí systém bude nejvhodnější pro vaše specifické potřeby.

Naše společnost je založena na principu poskytování kvalitních služeb a maximální spokojenosti zákazníků. Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete naše služby, kontaktujte nás na našem webu či telefonicky a my vám rádi pomůžeme s řešením vašich potřeb. 

Naše působnost je v okolí Mikulova, Břeclavi, ale není problém vás obsloužit, ať už jste kdekoliv na jižní Moravě.

Výhody naši spolupráce

N

Expertní know-how:

Máme dlouholeté zkušenosti a odborné znalosti v oblasti průmyslového chlazení, což zajišťuje, že budete mít k dispozici profesionálního partnera se širokým technickým a technologickým know-how.

N

Komplexní služby:

Nabízíme kompletní spektrum služeb, včetně montáže, servisu a revize průmyslového chlazení, což znamená, že můžete získat všechny potřebné služby od jednoho spolehlivého dodavatele.

N

Řešení šité na míru:

Jsme schopni navrhnout a implementovat chladicí systémy, které odpovídají přesným potřebám a požadavkům vaší výroby, ať už jde o velikost, kapacitu, energetickou efektivitu nebo specifické provozní podmínky.

N

Bezpečnost a spolehlivost:

S důrazem na prevenci poruch a výpadků provozu, provádíme pravidelný servis a revize průmyslového chlazení, což zajišťuje spolehlivý a bezpečný provoz vaší výroby.

N

Flexibilita a rychlost:

Jsme flexibilní a spolehlivý partneři, kteří se snaží vyhovět vašim požadavkům a dodat služby včas a efektivně, takže se můžete plně soustředit na svůj provoz a růst vašeho podnikání.

Průmyslové chladící technologie využijí:

 • Obchodní centra využívající technologie chlazení (pulty, mražáky)
 • Potravinářské továrny na zpracování masa, ryb, ovoce a zeleniny
 • Průmyslové pekárny a cukrárny
 • Výrobní továrny na nápoje, jako jsou pivo, víno a limonády
 • Logistická centra pro skladování a distribuci potravin a farmaceutických výrobků
 • Průmyslové továrny na výrobu chemikálií a léčiv
 • Výrobní továrny na polovodiče a elektroniku

💡 Správná montáž, servis a revize průmyslového chlazení vám dokáže ušetřit peníze díky:

Snížení energetických nákladů

Optimalizace nastavení zařízení, pravidelná údržba, revize a úpravy mohou snížit energetickou spotřebu a náklady na provoz.

Zlepšení výkonnosti

Pravidelná údržba a revize mohou odhalit problémy a poruchy, které by mohly vést k neefektivnímu provozu a snížení výkonnosti zařízení. Tím se snižuje riziko výpadku a náklady na opravy.

Ochrana životního prostředí

Efektivní a úsporné chlazení přispívá k ochraně životního prostředí a snižování emisí skleníkových plynů. To má pozitivní vliv na ekologii a snižuje náklady na odpadové hospodářství.

Jakou službu si vyberete?

Při montáži průmyslového chlazení se řídíme nejnovějšími technickými normami a předpisy týkajícími se instalace chladicích zařízení, elektroinstalace, ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce. Snažím se zajistit, že každá montáž je provedena s důrazem na kvalitu, bezpečnost a efektivitu provozu chladicího systému.

Ceník montáže průmyslového chlazení

Bude doplněn.

Servis zahrnuje:

 • Pravidelnou údržbu: To zahrnuje pravidelné kontroly, čištění a nastavení chladicího zařízení a jeho komponentů, jako jsou chladiče, kompresory, kondenzátory, výparníky, regulace a řídicí prvky. Pravidelná údržba může zahrnovat také kontrolu a doplňování chladicího média, mazání pohyblivých částí a kontrolu elektroinstalace.
 • Diagnostiku a opravy: Servis průmyslového chlazení může obsahovat diagnostiku a odstranění poruch či problémů v chladicím systému. To může zahrnovat zjišťování a opravy netěsností, poruch kompresoru, ventilů, motorů a dalších komponentů, jakož i opravy elektroinstalace a řídicích prvků.

 • Optimalizaci a ladění: Optimalizace chladicího systému s cílem zvýšit jeho energetickou účinnost a snížit provozní náklady. To může zahrnovat nastavení regulace, kontrolu provozních parametrů, měření výkonu chladicího systému a navrhování úprav a vylepšení pro dosažení optimálního provozu.
 • Náhradní díly: Servis průmyslového chlazení může zahrnovat také dodávku a montáž náhradních dílů pro chladicí systém, jako jsou filtry, ventilátory, čerpadla, senzory, regulátory, termostaty a další komponenty, které mohou být potřeba pro opravy nebo údržbu.
 • Preventivní opatření: Prevence budoucích poruch a problémů chladicího systému. To může zahrnovat doporučení pro prevenci korozí, sledování a hodnocení výkonu systému, kontrolu chladicího média a dalších preventivních opatření.
 • Dokumentace a záznamy: Součástí servisu průmyslového chlazení může být také vedení dokumentace a záznamů o provedených činnostech, provedených

Ceník servisu průmyslového chlazení

Bude doplněn.

Cílem revize průmyslového chlazení je zajistit, že chladicí systémy pracují s maximální efektivitou, minimalizovat energetické náklady a minimalizovat riziko výpadků. Revize by měla být prováděna pravidelně, aby se zajistila nejlepší možná výkonnost a bezproblémový chod průmyslových chladicích systémů.

 • Kontrola stavu chladicích jednotek a zařízení: Zahrnuje kontrolu chladicích jednotek a systémů, včetně kontrolních ventilů, ventilátorů, chladičů, tlakových senzorů, čerpadel, filtračních systémů a dalších komponentů. Tato kontrola zahrnuje vizuální inspekci, měření a testování, aby se zjistily případné poruchy nebo problémy.
 • Ověření výkonu chladicích jednotek: Měření a testování výkonu chladicích jednotek, aby se zjistily případné úniky chladiva, výkon chladicí jednotky a další faktory, které mohou ovlivnit výkon zařízení.
 • Ověření efektivity chladicích jednotek: Ověření, zda chladicí jednotky pracují s maximální efektivitou a minimalizují tak energetické náklady. To může zahrnovat kontrolu výkonu a spotřeby energie chladicích jednotek.
 • Čištění a údržba: Zahrnuje čištění chladičů, ventilátorů, filtračních systémů a dalších komponentů, aby se zajistila maximální efektivita a odstranily případné nečistoty nebo usazeniny, které by mohly ovlivnit výkon zařízení.
 • Opravy a náhrady: Pokud během revize zjistíme jakékoli problémy nebo poruchy, budou tyto komponenty opraveny nebo vyměněny.

Rádi provedeme revizi průmyslového chlazení ve vašem obchodním centru nebo průmyslovém centru –  obraťte se na nás.

Ceník revize průmyslového chlazení

Bude doplněn.