Cookies

Tyto Zásady cookies byly naposledy aktualizovány 19. 4. 2023 a vztahují se na občany a osoby s trvalým pobytem v Evropském hospodářském prostoru.1. ÚvodNaše webové stránky https://chlazenipopovsky.cz (dále jen „web“) používají cookies a další související technologie...

Ochrana osobních údajů

Zpracování osobních údajů Webová stránka sbírá pouze základní osobní údaje, jako jméno, e-mailovou adresu a případně telefonní číslo, aby bylo možné zodpovědět dotaz nebo poskytnout požadovanou službu. Údaje jsou zpracovány pouze pro účely, pro které byly poskytnuty,...